top of page

वायर मराठीमध्ये दशावतार या लोककलेवर लिहीलेला लेख.

हाकारा मधील लेख 'भिडायचं फक्त'

बीबीसी मराठीवरील लेख

एबीपी माझासाठी मोबाईल फोटोग्राफीवर लिहीलेला लेख.

अक्षरनामा साठी लिहीलेला मोबाईल फोटोग्राफीवरील लेख.

ऐसी अक्षरे साठी मिरजेच्या सतार मेकर्सवर लिहीलेला लेख.

Please reload

bottom of page